Tuesday, December 05, 2006

Best Bumbaiya Dialogues

1. Free Mat Baan. ---------- Don't Act Smart
2. Chal Pakka Mat.---------Don't Bore.
3. Shaana Mat Bunn.-------Don't Act Smart
4. Dimaag Ka Shot.----------Dickheaded
5. Haateyla-----------------------Dickheaded
6. Popat Ho Gaya-----------------Became A Fool.
7. Pattlli Gaali.-------------------------Small Lane.
8. Paan Pattii.--------------------------------Small Tobbaaco Store.
9. Matkka.---------------------------------------Gamble or Good Shot By Mistake In Board Games
10. Dayd Foot.----------------------------------------------Small Person.
11. Johool.---------------------------------------------------------Problem Or An Adjustment.
12. Raa Daa.------------------------------------------------------------------------fIGHT
13. iTEM--------------------------------------------------------------------------------hOT gIRL oR bOY
14. Maal.---------------------------------------------------------------------hOT gIRL oR bOY oR mONEY
15. Baap Ka Maal.-------------------------------------------------------Not Belonging To Be.
16. Bahut Bharri.--------------------------------------------------------Too Good
17. kAdak.----------------------------------------------------------------------------Very Nice.
18. Cutting Chai.-----------------------------------------------------------------Half Cup Of Tea.
19. Mtv---------------------------------------------------------------Too Stylish
20. Fulltoo-------------------------------------------------------------------------Smart or drunk.
21. faaal tuu-------------------------------------------------------------Crap or useless.
22. Jumbaa likka----------------------------------------------------------------Trip, Kick of weed or drinks.
23. Baay vada-------------------------------------------------------Drunk.
24. Taaak loo------------------------------------------------Bald.
25.Chottu.--------------------------------------------------------Smally.
26. Bacchha--------------------------------------------------------------Baby.
27. Paagaal-----------------------------------------------------------------------Mad, Insane, Crazy.

No comments: